Shenna Ribboned strappy maxi dress
Shenna Ribboned strappy maxi dress
Shenna Ribboned strappy maxi dress
Shenna Ribboned strappy maxi dress

Fabulous icon

Shenna Ribboned strappy maxi dress

Regular price $60.00
Shenna Ribboned strappy maxi dress